Drugi numer „Odpowiedzialnego Inwestora”

pawel pomian fotografia Drugi numer „Odpowiedzialnego Inwestora”Z przyjemnością oddajmy w Państwa ręce drugi numer „Odpowiedzialnego Inwestora”, Mamy nadzieję, że nasz magazyn, który w interdyscyplinarny sposób łączy tematy gospodarki, ekonomii, odpowiedzialności społecznej oraz ekologii spełni Państwa oczekiwania i jednocześnie wypełni, zidentyfikowaną przez nas na rynku lukę. Naszym celem jest prezentacja zależności między rynkiem finansowym oraz spółkami, których działalność oparta jest o wydobycie, spalanie lub sprzedaż paliw kopalnych.

W drugim numerze prezentujemy ostatnie wydarzenia z pogranicza ekonomii, energetyki, klimatologii oraz public relations.

Za nami IX Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, na którym nie mogło zabraknąć redakcji „Odpowiedzialnego Inwestora”. Podczas Kongresu głosy prelegentów nie były w większości zbyt przychylne odpowiedzialnemu biznesowi. Mówiono o znaczeniu utrzymania czy nawet zwiększenia roli energetyki węglowej w Polsce. Tym bardziej cieszy to, że podczas tego ważnego wydarzenia w Katowicach nasz magazyn spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Widać, że trendy się zmieniają, a tematyka zrównoważonego biznesu jest coraz bliższa polskiemu przedsiębiorcy. Liczymy na to dlatego, że nasze grono czytelników będzie się powiększać wraz z tym, jak upowszechniać się będzie wiedza o nierentowności energetyki węglowej oraz jej negatywnym wpływie na zdrowie i jakość życia.

rozkładówka stron magazynu Drugi numer „Odpowiedzialnego Inwestora”

Za rok w Katowicach odbędzie się szczyt klimatyczny ONZ, w którym weźmie udział ok. 18 tys. osób z 200 państw. Na Szczycie minister Szyszko chce pokazywać światu transformacje polskiego górnictwa, przemysłu i stanowisko rządu realizacji zobowiązań klimatycznych Polski. Jeżeli chcemy wziąć udział w merytorycznej debacie niezbędne jest przyswojenie wiedzy dotyczącej trendów na rynkach finansowych, związanych z finansowaniem energetyki węglowej w Europie i na świecie, swoistego abecadła przyszłości energetyki na świecie.

W ostatnim czasie, wzięliśmy też udział w seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Tematem spotkania była możliwości dialogu gmin z sektorem bankowym oraz postrzegania mechanizmów finansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

Trzeba jednak dodać, że proces odchodzenia od paliw kopalnych nie jest trendem prostolinijnym i charakteryzuje się napięciami społeczno-politycznymi. Te pojawiają się w efekcie dążeń antymodernistycznych i antypostepowych. W ostatnim czasie obserwujemy wiele istotnych ruchów i zmian w polityce energetycznej. Donald Trump zapowiedział wyjście USA z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r., zasłaniając się jego szkodliwością dla pracowników i konsumentów. W Polsce natomiast trwają intensywne prace i dyskusja nad ustawą regulującą rynek energetyki.

W bieżącym numerze, jak zwykle, skupiamy się na tematach, których nie opisują polskie media. W „Odpowiedzialnym Inwestorze” przedstawiamy głównie materiały z prestiżowych i opiniotwórczych źródeł anglojęzycznych. Chcemy, aby magazyn był obiektywnym źródłem fachowych, a jednocześnie zrozumiałych newsów, czasem wzbogaconych o niezbędne komentarze do ich zrozumienia.

Na początku polecamy artykuł na temat strategii polskiego rządu i walki z unijnymi ograniczeniami. Ważnym zagadnieniem, często niewiązanym ze zmianami klimatu, jest rola towarzystw ubezpieczeniowych w transformacji energetycznej i w konserwowaniu węglowego status quo. W jaki sposób towarzystwa ubezpieczeniowe wpływają na klimat? – dowiecie się Państwo w artykule Jak ubezpieczać przyszłość? Następnie opiszemy nowe narzędzia finansowe, nad którymi pracuje jeden ze stanów USA, – Kolorado – gdzie przygotowywana jest ustawa, która ma stworzyć obligacje umożliwiające zamknięcie elektrowni węglowych i sfinansowanie przekwalifikowania zatrudnionych w nich pracowników.

Przed zbliżającym się sezonem walnych zebrań akcjonariuszy warto przeczytać artykuł na temat kompetencji i możliwości akcjonariuszy w zakresie wpływu na działalność firmy. Dowiecie się Państwo jak można wpływać na politykę firmy, a pośrednio też na jej oddziaływanie na społeczeństwo.

Poza tym przedstawiamy działania norweskiego państwowego funduszu emerytalnego, który będzie sprawdzać banki, w których ma udziały oraz żądać odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu udzielane przez nie pożyczki przyczyniają się do zmian klimatu. Na zakończenie artykuł na temat progresywnych działań dezinwestycyjnych grupy kapitałowej AXA. Nie zabraknie też historii, czyli informacji o początkach ruchu dezinwestycyjnego.

Zapraszamy Państwa również do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajduje się spora dawka bieżących i archiwalnych artykułów, a także naszych stron na portalach społecznościowych – na Facebooku i Twiterze.

Życzę dużo słońca w sezonie wakacyjnym 🙂
Paweł Pomian