Europa może lepiej zadbać o przyrodę, klimat i zdrowie obywateli

Europa może lepiej zadbać o przyrodę, klimat i zdrowie obywateli

Koniec wsparcia finansowego dla branży paliw kopalnych, uznanie prawa do zdrowego środowiska, ochrona przed greenwashingiem czy bardziej sprawiedliwe zasady handlu i inwestycji – to niektóre postulaty dla nowych władz UE, które przedstawiła organizacja ClientEarth. Prace nad nimi powinien koordynować nowy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Ludzi i Środowiska. Europa może lepiej zadbać o przyrodę, klimat i zdrowie obywateli.

– „W czerwcu wybierzemy nowych posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. W przyszłej kadencji Europejski Zielony Ład będzie najpewniej korygowany. Na czele listy priorytetów musi znaleźć się zapewnienie Europejczykom zdrowego i bezpiecznego środowiska oraz budowa czystej gospodarki” – mówi Ilona Jędrasik, prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. 

 „Postulujemy, aby zmiany w zielonej strategii szły w kierunku wzmacniania głosu ludzi i zapewnienia im większego bezpieczeństwa”.

Rekomendacje ClientEarth odnoszą się do europejskiej polityki klimatycznej, sektora rolno-spożywczego, gospodarowania energią, a także wskazują jak skuteczniej poprawiać wdrażanie i egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Szczegółowe propozycje zmian obejmują m.in.:

  • powołanie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Ludzi i Środowiska
  • odejście od wspierania finansowego branży paliw kopalnych 
  • stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”
  • dostosowanie unijnych ram handlowych i inwestycyjnych do wyzwań środowiskowych i klimatycznych 
  • ochrona konsumentów przed greenwashingiem
  • przyspieszenie przejścia na zrównoważony system mobilności
  • przyjęcie ram prawnych zrównoważonego systemu żywnościowego
  • wzmocnienie ochrony praw człowieka w kontekście środowiska

 „Za pół roku obejmujemy przewodnictwo w Unii Europejskiej. To szansa, żeby wzmocnić bezpieczeństwo i pokazać, że zdrowie Polek i Polaków oraz wszystkich Europejczyków jest dla nas bardzo ważne” – tłumaczy Jędrasik. 

– „Mieszkańcy Europy i firmy na kontynencie muszą odczuwać realne korzyści z czystej transformacji – nasza żywność powinna być bezpieczna, powietrze i gleby czyste, przyroda chroniona i dostępna, a biznes i rolnicy – traktowani uczciwie wobec zewnętrznej konkurencji. Chroniąc klimat, przyrodę i środowisko właśnie o to walczymy”.

Europa już dziś doświadcza kryzysów środowiskowych; pożarów, powodzi, fal upałów i susz. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe zagrażają bezpieczeństwu, windują ceny żywności, czy utrudniają dostęp do wody. 

 „Aby sprostać tym wyzwaniom, Unia Europejska musi nie tylko dalej wdrażać Zielony Ład, ale też przekonać obywateli, że ich zdrowie i zdrowie planety trzeba chronić systemowo” – podsumowuje Jędrasik.

Ważny apel przed eurowyborami

W czerwcu 2024 r. obywatele i obywatelki UE wybiorą nowych posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. Będą oni kształtować politykę UE w ciągu najbliższych pięciu lat, wywierając bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi i stan środowiska. Kryzys związany z klimatem, bioróżnorodnością i zanieczyszczeniami oraz rosnące koszty życia oznaczają, że zapewnienie ludziom prawa do czystego i zdrowego środowiska nigdy nie było tak ważne. Wybrane przez nas osoby będą wyznaczać kierunek rozwoju UE na kolejne dekady. Ich decyzje będą miały wpływ na obecne i przyszłe pokolenia.

„Dziś świat, Europa i Polska już doświadczają kryzysów środowiskowych: pożarów, powodzi, śmiercionośnych fal upałów i susz. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe zagrażają naszemu bezpieczeństwu, windują ceny żywności, czy utrudniają dostęp do czystej wody. Aby zapewnić sobie bezpieczną przyszłość, musimy działać! W przeciwnym razie nasza planeta przestanie nadawać się do życia” – czytamy w dokumencie przygotowanym przez  ClientEarth.

Twoja planeta. Twoja Unia. Twój wybór

Aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebujemy Unii Europejskiej, która wspiera ludzi i wzmacnia gospodarki. Musimy zmienić sposób podejmowania decyzji oraz zacząć pociągać decydentów do odpowiedzialności. Oznacza to uwzględnianie ochrony środowiska we wszystkich procesach decyzyjnych, przepisach i instytucjach. Umieszczenie środowiska, zdrowia i sprawiedliwej transformacji w centrum uwagi przy podejmowaniu decyzji zagwarantuje kompleksowe podejście do rozwoju w całej UE i pozwoli uniknąć podejmowania decyzji kosztem ludzi i natury. Wdrożenie tych zasad zmieni sposób zarządzania firmami, sposób dokonywania inwestycji oraz sposób wykorzystywania zasobów naturalnych.

„Zaczęliśmy już rozumieć nasze relacje z naturą i podejmować działania transformacyjne. Pięć lat temu Komisja Europejska stwierdziła, że przyszłość Europy zależy od zdrowej planety. Unia przyjęła Europejski Zielony Ład – zestaw ambitnych przepisów i polityk, których celem jest odbudowa i ochrona naszego środowiska z myślą o długoterminowych korzyściach dla ludzi. Europejski Zielony Ład rozpoczął znaczące zmiany, stawiając środowisko i ludzi na czele listy priorytetów. Dziś jednak musimy wypełnić luki w Zielonym Ładzie, zadbać o jego pełne wdrożenie i egzekwowanie oraz zagwarantować, że będzie sprawiedliwy społecznie” – przestrzegają autorzy publikacji „Twoja planeta. Twoja Unia. Twój wybór”.

Instytucje europejskie mają już podstawy prawne, by dokonać tej transformacji. Jeden z podstawowych tekstów prawnych UE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), stwierdza, że „przy ustalaniu i wdrażaniu polityk i działań Unii (…) muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska”. Nadszedł czas, aby decydenci poważnie podeszli do tego obowiązku.

Aby tak się stało, eksperci fundacji proponują wdrożenie poniższych postulatów:

Instytucje

→ Nominowanie Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. Ludzi i Środowiska, którego rolą będzie pilnowanie realizacji zobowiązań klimatycznych, przyrodniczych i społecznych Europejskiego Zielonego Ładu, a także włączanie ich do wszystkich procesów decyzyjnych UE. Wiceprzewodniczący będzie odpowiedzialny za spójność i planowanie wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Budżet i finansowanie

→ Przegląd funduszy UE i zakończenie wsparcia finansowego dla paliw kopalnych, branż energochłonnych i innych szkodliwych dla środowiska działań. Zwiększenie wsparcia dla sprawiedliwej transformacji oraz zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”. Egzekwowanie:

Egzekwowanie

→ Znaczne zwiększenie zasobów przeznaczonych na wdrażanie przepisów o ochronie środowiska przez organy wykonawcze, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

Odpowiedzialność

→ Wzmocnienie demokracji środowiskowej w celu utrzymania dostępu do informacji i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, aby umożliwić społeczeństwu obywatelskiemu udział w egzekwowaniu odpowiednich przepisów prawa.

Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie fundacji.


Źródło: Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi