Głośno o ochronie Odry. Zieloni i Lewica w Sejmie przeciw żegludze

Ratujmy Rzeki Odra EKO-UNIAfot. W. Miklaszewski

– „Wokół tematu Odry potrzebne jest porozumienie ponad granicami” – mówią posłanka dr Anita Kucharska-Dziedzic z Wiosny i poseł Zielonych dr Tomasz Aniśko. Powołali Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry.  

Parlamentarzyści spotkali się 19 marca w Słubicach w celu omówienia przyszłości Odry i problemów jej dotyczących. Rozmowa parlamentarzystów jest efektem powołania przez nich w ostatnim czasie Parlamentarnego Zespołu ds. Renaturyzacji Odry. Pierwsze posiedzenie odbyło się 26 marca.

Prace zespołu skupią się m.in. wokół negatywnych skutków zmian klimatu, zagrożenia powodziowego, hydrologicznych problemów rzeki, a także wokół jej tożsamościowego i turystycznego dziedzictwa.

– „Chcemy podjąć działania, które docenią znaczenie tej ważnej dla naszego województwa rzeki, z której korzystać powinny wszystkie nadodrzańskie społeczności” – powiedziała posłanka dr Kucharska-Dziedzic.

Celem powołanego zespołu jest również wypracowanie ze stroną społeczną i ekspercką projektów renaturyzacji Odry oraz ich promocja. Członkowie zespołu chcą podnosić świadomość nadodrzańskich społeczności oraz promować dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania suszy hydrologicznej i zamierania rzek w wyniku zmian klimatycznych oraz działalności gospodarczej.

– „Skupiać się będziemy nie tylko na aspektach gospodarczych Odry, ale także jej tożsamościowym i turystycznym dziedzictwie. Jednym z naszych ważniejszych celów będzie niwelacja negatywnych dla rzeki skutków postępujących zmian klimatu i towarzyszących mu problemów hydrologicznych. Do współpracy zaprosimy samorządy i ekspertów” – dodała posłanka.

Społeczeństwo przeciw niszczeniu Odry

W związku z rządowymi planami regulacji Odry realizowanymi na potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej w Światowy Dzień Wody opublikowana została polsko-niemiecka deklaracja skierowany przez polskie i niemieckie organizacje ekologiczne, ruchy społeczne, naukowców i parlamentarzystów do rządów Polski i Niemiec, a także do Komisji Europejskiej, Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i Banku Światowego wzywający do podjęcia działań, mających zapobiec realizacji tzw. Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odry i Wisły, który w rzeczywistości doprowadzi do zwiększenia ryzyka powodziowego na tych obszarach. Pisaliśmy o tym na łamach Odpowiedzialnego Inwestora.

– „Wspólna polsko-niemiecka deklaracja ma również na celu nagłośnić temat wśród opinii publicznej poddawanej manipulacji i dezinformacji w kontekście podejmowanych obecnie decyzji, których konsekwencją będzie wzrost zagrożenia bezpieczeństwa osób zamieszkujących tereny nadodrzańskie i nieobliczalne szkody środowiskowe. Ich skutki ponosić będziemy jeszcze przez długie lata” – powiedział poseł Partii Zieloni, dr Tomasz Aniśko.

Deklaracja powstała z inicjatywy organizacji pozarządowych i otrzymała wsparcie polityczek i polityków różnych szczebli po obu stronach Odry.

– „Komisja Europejska nie powinna finansować projektu, który nie jest zgodny z ramami prawnymi UE i jest niezgodny z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz unijną strategią różnorodności biologicznej do 2030 r.” – mówi Ska Keller, wiceszefowa Zielonych w Parlamencie Europejskim.

Interweniują do Komisji Europejskiej

O Odrze i sprzeciwie wobec planów żeglugi mówi się ostatnio coraz głośniej. Wcześniej działacze z Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR), EKO-UNII i kolektywu Siostry Rzeki zorganizowali happening we Wrocławiu podczas którego, przekazali przewodniczącej KE, Ursuli von der Leyen, petycję przeciw regulacji i niszczeniu Odry.

– „Dzisiaj mówimy z Niemcami jednym głosem i protestujemy razem na rzecz ochrony Odry, która jest wspólną rzeką” –  komentuje Monika Konieczna z Kolektywu Siostry Rzeki, członkini KRR.

– „Środki unijne wspierają nieekonomiczny projekt, który niszczy wszystkie nadodrzańskie obszary Natura 2000. Dlatego też liczymy na interwencję Przewodniczącej KE, która deklaruje wsparcie dla Europejskiego Zielonego Ładu. Program Banku Światowego i rządu Polski oraz zapisy w Umowie Partnerstwa o finansowaniu Odrzańskiej Drogi Wodnej z nowych funduszy UE są sprzeczne z Zielonym Ładem i zapisaną w nim ochroną bioróżnorodości” – mówił pod siedzibą Przedstawicielstwa KE Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA i członek KRR.

Gawlik złożył petycję podpisaną przez przez wszystkich członków Koalicji, 49 polskich organizacji pozarządowych, osoby prywatne, ekspertów i naukowców oraz 1500 osób z Polski i innych krajów europejskich na ręce Jacka Wasika, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

– „Wierzę, że ta inicjatywa już na tym etapie, kiedy jeszcze możemy tutaj zapobiec niewłaściwym decyzjom, będzie bardzo skuteczna i uniemożliwi zrujnowanie tego cennego obszaru jakim jest Odra” – powiedział Wasik.

Ekolodzy liczą na wsparcie Komisji Europejskiej oraz oczekują reakcji polskiego i niemieckiego rządu.

– „Niemiecki rząd federalny reaguje na obawy o naszą rzekę, mówiąc nam, że nie ma zamiaru regulować Odry dla rozwinięcia gospodarczej żeglugi śródlądowej i mówi o działaniach konserwacyjnych rzeki oraz mających na celu zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej. Jednak jego obowiązkiem jest również podjęcie kroków prawnych w celu uniknięcia negatywnych skutków regulacji rzeki przeprowadzonej po stronie polskiej ” – mówi Florian Schöne, dyrektor polityczny Niemieckiej Ligi na Rzecz Przyrody i Środowiska (DNR).


Źródła: KRR / EKO-UNIA / Zieloni / OI