Nowy Jork wzywa ubezpieczycieli do porzucenia węgla

W piątek 24 kwietnia Scott Stringer w imieniu miejskich funduszy emerytalnych Nowego Jorku wezwał AIG, Berkshire Hathaway i Liberty Mutual do zakończenia wszelkiej usług finansowych dla branży węglowej, w tym do zaprzestania ubezpieczania projektów węglowych i sprzedaży akcji i obligacji spółek węglowych. Stringer powiedział, że “zaangażowanie ubezpieczycieli w sektor węglowy jest niezgodne zarówno z obowiązkiem ochrony klientów przed krzywdą… jak i z obowiązkiem ochrony i tworzenia długoterminowej wartości dla akcjonariuszy”.

Nowy Jork to trzecia metropolia, w której wezwano ubezpieczycieli do odejścia od węgla. Wcześniej, w 2018 roku, podobne działania podjęły Paryż i San Francisco. Również stan Connecticut zainteresował się ubezpieczeniami sektora węglowego. Projekt nowej ustawy zakłada obowiązek informowania o zakresie, w jakim ubezpieczyciele posiadający licencję na ubezpieczenie państwowe ubezpieczają i inwestują w paliwa kopalne.

Były menadżer ds. ubezpieczeń wzywa do wyjścia z paliw kopalnych

Portal PropertyCasualty360.com komentuje:

„Aby naprawdę poradzić sobie z kryzysem klimatycznym na dużą skalę, branża ubezpieczeniowa musi przyjąć jasne plany dostosowania całej swojej działalności do wzrostu średniej temperatury Ziemi do maksymalnie 1,5º C. Najpierw musi zrezygnować ze wspierania rozwoju nowych projektów związanych z paliwami kopalnymi i całkowicie wycofywać się z biznesu węglowego i piasków bitumicznych”.

W komentarzu znajduje się żarliwe poparcie działań na rzecz działań na rzecz klimatu i ostrzeżenie,  że: ​​

„ubezpieczyciele będą z coraz większym trudem przyciągać i zatrzymywać wykwalifikowane talenty, jeśli nadal będą wspierać działania, które nasilają zmiany klimatu (…) Czas, aby ubezpieczyciele dołączyli do globalnych wysiłków na rzecz rozwiązania kryzysu. Nie ma już wymówek”.

Tekst został napisany przez Kevina McCombera, byłego menedżera 10 najlepszych ubezpieczycieli P&C.

Organizacje pozarządowe wzywają towarzystwa ubezpieczeniowe, aby opowiadały się za ekologicznym i sprawiedliwym ożywieniem

Ubezpieczyciele muszą wspierać zielone i uczciwe wyjście z kryzysu COVID-19, ponieważ mają wyjątkową wiedzę na temat globalnych zagrożeń, piszą 23 organizacje pozarządowe z 11 krajów w liście do stowarzyszeń branżowych wysłanym 30 kwietnia. Twierdzą, że przemysł był w pełni świadomy ryzyka globalnej pandemii już wiele lat temu, ale nie zapewnił rządom skutecznego wsparcia w przygotowaniach. Ostrzegają, aby nie popełniać tego samego błędu, teraz kiedy ubezpieczyciele przyznają, że kryzys klimatyczny jest największym zagrożeniem na świecie.

„Międzynarodowe stowarzyszenia ubezpieczeniowe i wielu członków władz tych spółek podjęło liczne publiczne zobowiązania dotyczące potrzeby szybkich działań w dziedzinie klimatu. Jeśli poważnie podchodzicie do tych zobowiązań, musicie  teraz zabrać zdecydowany głos w debacie publicznej, wypowiadać się na szczeblu międzynarodowym i krajowym w sprawie ekologicznych i sprawiedliwych programów naprawczych zgodnych z celami  IPCC 1,5 ° C”.

Organizacje pozarządowe zwróciły się do 12 międzynarodowych stowarzyszeń, o udzielenie odpowiedzi na ich apelację w formie publicznych oświadczeń do 18 maja.

Raport New Lloyd’s milczy na temat węgla

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną przyniesie „radykalną zmianę” w sektorze elektroenergetycznym, a elektrownie spalające paliwa kopalne pozostaną „w centrum sporów sądowych” z powodu ich wpływu klimatu na klimat – czytamy w nowym raporcie stworzonym na zlecenie Lloyd’s. Raport ostrzega, że ​​„presja ze strony inwestorów i grup środowiskowych (na ubezpieczycieli, aby opuścili sektor węglowy) może być znacząca i może wpłynąć na reputację firm i ich własną zdolność do przyciągania inwestycji”. Mimo to nie wspomina nic, o głównej roli, jaką Lloyd nadal odgrywa w ubezpieczaniu węgla, i nie proponuje wyjścia z sektora węglowego wśród swoich zaleceń.

Więcej: https://unfriendcoal.com/news-alert-new-york-calls-on-insurers-to-ditch-coal/