Nowy rząd ma do rozwiązania problem Turowa. Ekolodzy: pora na uczciwą transformację

Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm węglowy. Zapłaciliśmy jako podatnicy za niestosowanie się do postanowienia TSUE około 70 mln euro z odsetkami. Dziś nowy rząd musi określić odważny kierunek – apelują ekolodzy ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA i Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie.

22 lutego 2024 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie może zdecydować o losie decyzji środowiskowej dla odkrywki Turów.

– “Oczekujemy, że nowy rząd i PGE będą prowadzili odważną i uczciwą politykę transformacji wobec Turowa. Trzeba stworzyć wspólną i realistyczną wizję regionu wolnego od spalania węgla oraz Plan Sprawiedliwej Transformacji umożliwiający skorzystanie z unijnych środków. Konieczne jest określenie analizy opłacalności w perspektywie średnioterminowej oraz harmonogramu zamknięcia Kompleksu Turów do 2030 r. – lub po nim, jeśli to będzie miało sens ekonomiczny” – mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Brak harmonogramu wycofania się ze spalania węgla, choćby w części przestarzałych bloków do 2030 r., to dodatkowa utrata co najmniej 1 mld złotych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE dla powiatu zgorzeleckiego.

Organizacje pozarządowe wzywają rząd do ponadczasowego i ponadpolitycznego wspierania transformacji energetycznej i ochrony klimatu na Dolnym Śląsku w zakresie:

  • podnoszenia wiedzy i świadomości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych na transformację i rozwój regionu zgorzeleckiego,

  • możliwości budowy sprawiedliwej transformacji w sektorze energetycznym i branżach związanych z turystyką i ochroną dziedzictwa kulturowego,

  • pracy z mieszkańcami w celu zaakceptowania i wsparcia transformacji energetycznej regionu zgorzeleckiego,

  • identyfikacji grup społecznych najbardziej zagrożonych odejściem od węgla i budowania alternatywnych miejsc pracy.

– “Nie ma odwrotu od transformacji! Tylko szybkie, prowadzone w dialogu społecznym ale i przemyślane odejście, od zawsze ryzykownej, monokultury węglowej da szanse rozwoju w regionie Bogatyni. Nie ma czasu na dywagacje, przeciąganie w czasie nieuchronnych zmian. Region i jego mieszkańcy oczekują na nowe miejsca pracy , stworzenia lepszych możliwości dla biznesu i współpracy transgranicznej opartej o nowoczesne technologie. Doświadczenia z innych regionów Europy, które przechodziły już ten proces, dowodzą że sukces jest możliwy” – tłumaczy Tomasz Waśniewski, prezes Fundacji „Rozwój TAK- Odkrywki NIE”.

W czwartek o losie decyzji środowiskowej dla odkrywki Turów zdecyduje WSA w Warszawie.

– “Skargi organizacji społecznych, indywidualnych osób prywatnych i innych podmiotów mogą doprowadzić do jej uchylenia. Nawet jednak gdyby Sąd utrzymał decyzję w mocy, to fiksacja regionu zgorzeleckiego na węglu skończy się i tak prędzej czy później, jednak już bez wsparcia ze strony funduszy sprawiedliwej transformacji” – podsumowuje Bartosz Rogala, radca prawny.


Źródło: EKO-UNIA / RT-ON