Citigroup ogłasza nową politykę węglową

Rainforest Action Network, Indigenous Environmental Network oraz Amazon Watch wydają oświadczenie.

San Francisco – przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w 2020 roku, Do powyższej aktualizacji zostały dodane następujące zobowiązania:

  •   Brak finansowania projektów dotyczących nowych kopalni węgla energetycznego i rozwoju istniejących kopalni.
  •   Przedstawienie planu stopniowego wycofywania się do roku 2030 z finansowania spółek, które wykazują ≥25% swoich dochodów z kopalni węgla energetycznego, wraz z celami przejściowymi.
  •   Brak finansowania projektów nowych elektrowni węglowych lub projektów rozwoju istniejących elektrowni (poprzednie zobowiązania Citi dopuszczały wyjątki; w obecnej aktualizacji polityki luki te zostały wypełnione).
  •   Brak finansowania projektów wydobycia i wytwarzania ropy i gazu na terenie Arktyki

1 kwietnia Citi współprzewodniczyło emisji obligacji o wartości 1,25 miliarda dolarów dla TC Energy dwa dni po tym, jak firma ogłosiła kontynuowanie budowy rurociągu piasków bitumicznych Keystone XL.

Niedawno Citi został wymieniony jako trzeci na świecie bank pod względem wielkości inwestowania w paliwa kopalne w ciągu czterech lat od przyjęcia Porozumienia Paryskiego. Citi jest również jednym z czterech dużych amerykańskich banków, które podobno przygotowują się do przejęcia bezpośredniej kontroli nad aktywami naftowo-gazowymi w Stanach Zjednoczonych.

Śledztwo Amazon Watch z marca 2020 roku wykazało, że Citi pomimo deklarowanych zobowiązań środowiskowych i związanych w poszanowaniem praw człowieka, zawierających cel „uzyskania uprzedniej świadomej i wolnej zgody”, spółka nadal jest głównym podmiotem finansującym ropę naftową z Amazonii: w latach od 2017 (trzeci kwartał) do 2019 roku (czwarty kwartał). Citi zapewniło finansowanie dłużne w kwocie 827 milionów dolarów dla rozwoju działalności Geopark, Frontera Energy oraz Andes Petroleum, dążących do rozwoju odwiertów ropy naftowej w lesie deszczowym Amazonii na terytoriach rdzennej ludności, która to publicznie wyraziła swój sprzeciw wobec tych przedsięwzięć.

Alison Kirsch, Główny Analityk ds. Klimatu i Energii w Rainforest Action Network skomentowała:

„Citi nadrabia zaległości i dogania inne amerykańskie banki w polityce finansowania działań związanych ze zmianami klimatu poprzez wyłączenie finansowania projektów odwiertów ropy i gazu w Arktyce oraz kopalni węgla i węglowych inwestycji energetycznych na całym świecie. Citi zobowiązał się również do stopniowego wycofywania się z finansowania spółek węglowych do roku 2030. Citi poszedł o krok dalej w stosunku do zobowiązania złożonego przez JPMorgan Chase, definiując spółki węglowe jako te, których ponad 25% dochodów pochodzi z węgla, co wyłączałoby wielkie górnicze konglomeraty, takie jak Shandong Energy i Glencore”.

Jednak jako jedyny amerykański sygnatariusz Zasad odpowiedzialnej bankowości, który zobowiązuje się dopasować swoją strategię biznesową do Paryskiego Porozumienia Klimatycznego, Citi powinien być bardziej ambitny. Jeśli Citi chce przestać wspierać nowe elektrownie węglowe, jako najgorszy na Wall Street bankier energii węglowej, o ponad  55% marży, musi on przestać finansować spółki, które planują nowe projekty elektrowni węglowych. A zamiast zakładać własne spółki naftowe i gazowe, w celu utrzymania rentowności upadających aktywów nafty i gazu, Citi powinien wprowadzić w życie plan stopniowego odchodzenia od swojego wsparcia dla paliw kopalnych.

Jeśli Citi chce wdrożyć w życie swoje deklaracje dotyczące zmian klimatycznych i praw rdzennych ludności, musi zakończyć wspieranie spółek, które transportują paliwa kopalne przez granice. Takich jak TC Energy, która zamierza kontynuować budowę rurociągu piasków bitumicznych Keystone XL czy rurociągu gazu łupkowego Coastal GasLink w środku kryzysu spowodowanego koronawirusem. Oburzającym posunięciem było współprzewodniczenie przez Citi emisji obligacji o wartości 1,25 miliarda dolarów dla TC Energy na początku kwietnia 2020”.

Dallas Goldtooth, Działacz Keep it in the Ground  w Indigenous Environmental Network powiedział:

„Cieszymy się, że kolejny duży bank deklaruje brak zgody na finansowanie projektów w Arktyce, jednak nie można świętować, dopóki Citigroup zupełnie nie wykluczy finansowania spółek w Arktyce oraz finansowania piasków bitumicznych. Tę aktualizację polityki, mimo wszelkich jej zalet, przyćmiewa fakt, iż Citigroup aktywnie finansuje projekty piasków bitumicznych na terenach rdzennych ludności, a także zapewnia pieniądze spółkom, które nadal dokonują odwiertów w Arktyce. Jesteśmy wdzięczni za zmianę w dobrym kierunku, ale w obecnej naglącej sytuacji wymagane są bardziej radykalne działania. Banki nie mogą zostać rozgrzeszone z odbierania ziemi tubylcom czy z łamania praw, jeśli nadal będą finansować spółki naftowe i gazowe”.

Moira Birss, Dyrektor ds. Klimatu i Finansów w Amazon Watch dodała:

„Chociaż doceniamy kroki Citi, których celem jest poprawienie ich polityki dotyczącej projektów węglowych i tych naftowych w Arktyce, krok ten nie może w żaden sposób zostać uznany za standard dla rynku w kwestiach klimatu i praw rdzennych ludności. Pod koniec ubiegłego roku Citi udzieliło pożyczki w wysokości 315 milionów dolarów spółce naftowej GeoPark na rozwój jej odwiertów w puszczy amazońskiej,  w rejonach bezpośrednio pokrywających się z odwiecznymi terytoriami rdzennych ludów, takich jak Wampis, Siona czy Achuar, a każdy z nich zaciekle sprzeciwiał się odwiertom. Jeżeli Citi naprawdę zależy na roli lidera w kwestiach klimatu i praw rdzennych ludności, powinien skończyć z finansowaniem rozwoju paliw kopalnych w Amazonii i na całym świecie — szczególnie jeśli ten rozwój ma miejsce na terytoriach rdzennych mieszkańców”.

Źródło: https://www.ran.org/press-releases/citigroup-announces-new-coal-policy-climate-advocates-respond/