Kolorado: Obligacje na zamknięcie elektrowni węglowych i przekwalifikowanie pracowników

zdjęcieFot. refractor/Dag Peak (CC BY 2.0)

Paliwa kopalne. Ustawa Kolorado ma stworzyć obligacje umożliwiające zamknięcie elektrowni węglowych i sfinansowanie przekwalifikowania pracowników. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi finansowania do przemian gospodarki energetycznej – z uwzględnieniem pracowników.

Postępujący proces zamykania zakładów wykorzystujących węgiel i kopalni węgla w Stanach Zjednoczonych uderza w pracowników sektora węglowego. Transformacja, która zapewniła elektryczność opartą na niskiej emisji dwutlenku węgla oraz czystsze powietrze, oznaczała również zwolnienia, bankructwa firm i nieprawdziwe obietnice polityczne dotyczące ożywienia sektora.

Jeden stan aktywnie szuka rozwiązań, aby pomóc pracownikom sektora węglowego w transformacji w kierunku gospodarki opartej na nowych źródłach energii – poprzez wykorzystanie prywatnego kapitału i rynku obligacji.

W ubiegłym tygodniu Izbie Reprezentantów Stanu Kolorado przedstawiony został projekt nowej ustawy, „Ustawa stanu Kolorado o wsparciu w obszarze energetycznym”, któremu patronują reprezentanci z Partii Demokratów: Chris Hansen i Daneya Esgar.

Projekt przewiduje emisję obligacji, które przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogłyby wykorzystywać do refinansowania drogich i zamkniętych zakładów wykorzystujących węgiel. Obligacje, zabezpieczone środkami podatników, uwzględniałyby ocenę ratingową, ich oprocentowanie byłoby niskie i umożliwiałyby przedsiębiorstwom użyteczności publicznej oszczędzanie pieniędzy poprzez wygaszanie aktywności wykorzystujących węgiel i reinwestowanie w rozwiązania oparte na gazie naturalnym, energii słonecznej oraz wiatrowej. 15% zaoszczędzonych środków zostałoby zużytych w celu pomocy byłym pracownikom sektora i miałoby zrekompensować utracone dochody podatkowe z tytułu nieruchomości.

„Likwidacje zakładów, które mają miejsce w Kolorado są bardzo dotkliwe dla społeczności a my nie posiadamy środków, które umożliwiłyby pomoc. Potrzebujemy odpowiednich rozwiązań” – powiedział reprezentant Hansen w wywiadzie dla GTM.

Blisko połowa z 11 zakładów opartych na węglu w Kolorado, które dostarczają 60 procent energii w stanie, ma ustalone daty zakończenia działalności. Starsze zakłady energetyki węglowej prowadzą działalność w warunkach ciągle wzrastających kosztów w porównaniu z przedsiębiorstwami wykorzystującymi gaz naturalny
i czystą energię.

Stan Kolorado został zobowiązany do wykorzystania energii odnawialnej, ale przedsiębiorstwa nie były motywowane finansowo do wygaszania działalności w starszych zakładach, nawet w warunkach, gdy ich działalność stawała się coraz droższa i bardziej emisyjna.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ przedsiębiorstwa użyteczności publicznej otrzymują środki, jeśli rozbudowują infrastrukturę. Wczesne zamknięcie zakładu, przed upływem daty jego przewidywanego zamknięcia, oznacza dla nich często posunięcie wiążące się z utratą pieniędzy.

Ten rozdźwięk wyjaśnia, dlaczego zwolennicy czystej energii dopominają się o ustawę taką, jak projekt Hansena. Chcą sprawić, by transformacja energetyczna miała swój wymiar ekonomiczny i wiązała się z oszczędnościami dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, jak i dla społeczności. Hansen nazwał projekt ustawy „wygraną” dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej, ich klientów oraz zwalnianych pracowników.

Uday Varadarajan, kierujący Climate Policy Initiative, który pracował nad analizą, na której opiera się projekt ustawy, powiedział, że obligacje zabezpieczone środkami podatnika, mające długą historię w Stanach Zjednoczonych, były wykorzystywane szczególnie przy restrukturyzacji rynku energetycznego w latach 90-tych.

„W przeciągu ostatnich 25 lat, wyemitowano akcje tego typu o łącznej wartości 50 miliardów USD” – powiedział Varadarajan. Obecnie są one wykorzystywane przez Duke Energy celem wygaszania działalności elektrowni jądrowych. Również Michigan zamierza je wykorzystać w celu zamknięcia elektrowni węglowych. „Ponieważ są one regulowanymi monopolami, jest sensowne, by zająć się osieroconymi aktywami” – powiedział Varadarajan.

Jeśli projekt ustawy w Kolorado zostanie przyjęty i pomoże przedsiębiorstwom Kolorado oraz pracownikom sektora węglowego, będzie mógł stać się modelowym rozwiązaniem dla innych stanów dla przekształcenia ich rynków energetycznych.

„Mamy nadzieję, że ten projekt jak i pomysły tego typu będą mogły stać się wzorem dla tego, co będziemy mogli zrobić w innych miejscach w kraju” – tłumaczył Varadarajan.

O szczegółach programów wspierających i przekwalifikowujących dla pracowników sektora węglowego decydowałaby siedmioosobowa rada powoływana przez gubernatora, a także lokalny komitet doradczy.

Projekt ustawy Kolorado został przedstawiony Komitetowi Transportu i Energii Izby Reprezentantów pod koniec kwietnia. Aby mógł stać się obowiązującym aktem prawnym, będzie musiał zostać zaakceptowany przez komitet, Izbę Reprezentantów, Senat i zostać ostatecznie podpisany przez gubernatora.

Projekt jest przykładem innowacyjnych rodzajów finansowania ze źródeł prywatnych, które są rozważane, aby wspomóc budowę nowej infrastruktury energetycznej. Innym przykładem jest finansowanie PACE (program Czysta Energia dla Nieruchomości), które dotyczy paneli słonecznych i rozwiązań zmniejszających zużycie energii w domach i nieruchomościach komercyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich wymiarów podatków.

„Dzięki odpowiedniemu kierunkowi myślenia, nowatorskie finansowanie może odegrać ważną rolę w przyspieszeniu przemian” – wyjaśniał Varadarajan.
„Mamy szansę zbudować tu nowe narzędzia” – mówił Hansen.

 


Artykuł jest tłumaczeniem (BTD):
Katie Fehrenbacher, Colorado Bill Would Create Bonds to Retire Coal Plants and Finance Worker Retraining, „GreenTechMedia”,
21 kwietnia 2017 r., on-line