Allianz, Generali i Munich Re ubezpieczają największą w Europie nową elektrownię węglową

elektrownia

Europejscy ubezpieczyciele wspierają polski węgiel pomimo ryzyka dla zdrowia, życia i klimatu. Allianz, Generali i Munich Re ubezpieczają największą w Europie nową elektrownię węglową.

Opublikowane przez Unfriend Coal dane ujawniają, że główni europejscy ubezpieczyciele wspierają rozwój polskiego sektora węglowego, współpracując z firmami, które podważają międzynarodowe wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i powodują tysiące przedwczesnych zgonów rocznie na całym kontynencie.

Polskie firmy planują budowę nowych elektrowni węglowych o łącznej mocy 10GW – w tym 3,2GW już w budowie – oraz rozwój nowych kopalni odkrywkowych, których złoża szacuje się na 3,2 miliarda ton węgla brunatnego, który jest najbrudniejszym rodzajem węgla.

infografika unfriend coal

Dirty Business: Insurance companies supporting the growth of Polish coal pokazuje, że europejscy ubezpieczyciele zainwestowali ponad 1,3 miliarda euro w polskie spółki węglowe i podpisali co najmniej 21 kontraktów obejmujących bieżącą działalność i nowe inwestycje od 2013 roku. Bez ochrony ubezpieczeniowej nowe projekty węglowe nie mogą powstać, a istniejące musiałyby zostać zamknięte.

Allianz, drugi co do wielkości ubezpieczyciel na świecie, jest na czele konsorcjum, które ubezpiecza największą elektrownię węglową w Europie obecnie w budowie – 1800 MW w Opolu, która ma rozpocząć działalność w 2019 roku. Do konsorcjum należy również Generali, Ergo Hestia i polski ubezpieczyciel PZU.

Badania organizacji pozarządowych wspierających Unfriend Coal ujawniają pięć firm, które są największymi ubezpieczycielami polskiego węgla: Należąca do Munich Re Ergo Hestia ubezpieczała 12 projektów od 2013 roku, Allianz – dziewięć, Generali – osiem, Filia Talanx, Tuir Warta – siedem i PZU – sześć.1

Sześć europejskich ubezpieczycieli finansuje ten sektor za pośrednictwem funduszy emerytalnych swoich filii w Polsce, inwestując ponad 1,3 mld euro w polskie spółki węglowe.2 AEGON, Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, AXA i Generali łącznie posiadają 8,6% udziałów PGE, największej polskiej spółki energetycznej. PGE planuje budowę ponad 5 GW nowych mocy węglowych, w tym Opole, a także nowe kopalnie odkrywkowe na złożach 2,2 mld ton węgla brunatnego. Dla porównania, PZU posiada 1,9% udziałów PGE.

Lucie Pinson, prowadząca kampanię z Unfriend Coal i autorka raportu, powiedziała: 

„Ubezpieczyciele polskiego węgla wspierają branżę, która powoduje tysiące wczesnych zgonów rocznie. Stają tym samym po złej stronie walki z niebezpiecznymi zmianami klimatu, a także ryzykują pieniędzmi swoich udziałowców. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wspierania nowych kopalń węgla i elektrowni, a ubezpieczyciele powinni jak najszybciej wycofać pokrycie i inwestycje z istniejących projektów. Organizacje pozarządowe będą uważnie obserwować ich działania i pociągać ich do odpowiedzialności.”

infografika unfriend coal

Rosnąca liczba ubezpieczycieli odwraca się od węgla. AXA, Zurich i SCOR ogłosiły ograniczenia 2017 r., a Swiss Re przedstawi podobną politykę w nadchodzących miesiącach. Spółki te, razem z 12 kolejnymi firmami ubezpieczeniowymi wycofały z sektora węglowego około 16 miliardów euro w akcjach i obligacjach.3

Allianz był jednym z pierwszych ubezpieczycieli, którzy zrezygnowali z węgla, ale jego polityka nie dotyczy 1 biliona dolarów funduszy, którym zarządza w imieniu stron trzecich. Munich Re podjęło ograniczone działania w stronę dezinwestycji. Generali jeszcze nie podjęło żadnych działań w sprawie węgla.

Rozmowy klimatyczne zwrócą uwagę na ubezpieczycieli wspierających najbardziej zanieczyszczający kraj w Europie.

Polska ma najbardziej zanieczyszczający sektor węglowy w Europie, który odpowiada za około 5830 przedwczesnych zgonów rocznie, w tym 4 690 poza granicami kraju.4 Najsilniejsze skutki odczuwają Niemcy i Włochy, z szacunkową liczbą 620 i 430 przedwczesnych zgonów. Zanieczyszczenie węglem może powodować udary, choroby serca i płuc oraz raka płuc.

W grudniu 2018 roku odbędzie się doroczna konferencja ONZ poświęcona zmianom klimatycznym, co sprawi, że cały świat dokładniej przyjrzy się polskiemu sektorowi węglowemu. Węgiel jest największym źródłem emisji dwutlenku węgla i w ubiegłym roku ONZ oznajmiła, że w celu osiągnięcia międzynarodowych celów klimatycznych5 konieczne jest zaniechanie budowy nowych elektrowni węglowych na świecie i przyspieszone zamykanie istniejących obiektów.

Kuba Gogolewski, z polskiej Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, powiedział:

„Agresywne plany rozwoju polskich spółek węglowych podważają globalne wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatu. Firmy, które je ubezpieczają i finansują, nie mają gdzie się ukryć i muszą teraz podjąć stosowne działania, jeśli chcą chronić swoją reputację.”

Opole, niewiele ponad 100 km od Katowic, jest symbolem decyzji polskiego rządu o rozwoju sektora węglowego, bez względu na koszty dla zdrowia, klimatu i gospodarki. Państwowa spółka energetyczna PGE porzuciła ten projekt o wartości 2,2 mld euro jako nieopłacalny w 2013 r., ale został on odświeżony pod naciskiem politycznym ze strony rządu.6

Ostatnie badania przeprowadzone przez think tank finansowy Carbon Tracker pokazują, że ponad połowa zakładów energetycznych w UE już przynosi straty, a spadające koszty energii ze źródeł odnawialnych, ostrzejsze normy jakości powietrza i rosnące koszty dwutlenku węgla zwiększą je do 97% do 2030 r. Polska mogłaby uniknąć strat w wysokości 2,7 miliarda euro, zamykając nierentowne elektrownie węglowe.7

infografika unfriend coal

Kampania „Unfriend Coal” jest inicjatywą międzynarodowych organizacji obywatelskich, której celem jest pociągnięcie ubezpieczycieli do odpowiedzialności za swoje działania, bądź ich brak w kontekście zmian klimatu. Wzywa ona wszystkich ubezpieczycieli do nieudzielania ochrony ubezpieczeniowej żadnym nowym i istniejącym elektrowniom węglowym, kopalniom oraz powiązanym projektom infrastrukturalnym.

Wzywa ona również ubezpieczycieli do przyjęcia kryteriów dezinwestycji w oparciu o Globalną Listę Rezygnacji z węgla. Ubezpieczyciele powinni pozbyć się zarówno własnych aktywów, jak i aktywów zarządzanych w imieniu stron trzecich, wszystkich spółek, które:

  1. planują inwestycje w nowe elektrownie węglowe, kopalnie i powiązaną infrastrukturę;
  2. wytwarzają ponad 30% energii z węgla lub mają więcej niż 10 GW mocy węglowych;
  3. czerpią ponad 30% swojego przychodu z węgla lub produkują ponad 20 milionów ton węgla rocznie.

Ubezpieczyciele są na wyjątkowej pozycji jeśli chodzi o przyspieszenie transformacji energetycznej. Rezygnując z ubezpieczania i inwestowania w projekty węglowe, mogą poprawić zdrowie publiczne, zwiększyć długość życia tysięcy ludzi oraz znacząco wesprzeć dążenia do osiągnięcia międzynarodowych celów klimatycznych i walkę z niebezpiecznymi zmianami klimatu.

 

PRZYPISY:
1 Według przepisów UE państwowe spółki muszą publikować informacje o procesie ubezpieczeniowym. ZE PAK, który jest prywatną spółką, opublikował informacje o swoich ubezpieczycielach w raporcie z 2016 roku.
2 Polskie fundusze emerytalne mają obowiązek co roku publikować szczegółowe informacje na temat swojego portfolio.
3 Insuring Coal No More: An Insurance Scorecard on Coal and Climate Change, Unfriend Coal, listopad 2017
4 Europe’s Dark Cloud: WWF European Office, CAN Europe, Sandbag, HEAL w Brukseli, czerwiec 2016
5 UNEP, The Emissions Gap Report, październik 2017
6 Crisis puts Polish coal on top, The Financial Times, 24.11.13
7 Lignite of the Living Dead, Carbon Tracker Initiative, grudzień 2017

Tłumaczenie: Mateusz Jaworski
Unfiend Coal, European insurers back Polish coal despite risks to health, life and climate, 8 lutego 2018 r., on-line