Ubezpieczyciele wycofują ochronę przed ryzykiem klimatycznym, ale wspierają większą produkcję paliw kopalnych

Największy ubezpieczyciel w Europie Środkowo-Wschodniej nie ma żadnej polityki dotyczącej gazu i paliw, a jego polityka dotycząca węgla jest bardzo niespójna.

Pięćdziesiąt lat po tym, jak branża ubezpieczeniowa po raz pierwszy ostrzegała przed wpływem zmian klimatycznych, nadal podsyca ona kryzys klimatyczny – mówi dziś kampania Insure Our Future w swojej swoim siódmym corocznym raporcie wyników dotyczącej polityki klimatycznej ubezpieczycieli.

Rosnąca częstotliwość katastrof związanych z klimatem ma głęboki wpływ na branżę ubezpieczeniową, ponieważ jej wypłaty z tytułu katastrof naturalnych wzrosły do średnio 110 miliardów dolarów rocznie od 2017 roku. Ubezpieczyciele odmawiają nawet ubezpieczania właścicieli domów na najbardziej zagrożonych rynkach.

Raport ujawnia, że większość ubezpieczycieli nadal wspiera projekty mające na celu zwiększenie wydobycia ropy i gazu, mimo że czołowi światowi klimatolodzy z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu i eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii zgadzają się, że jest to niezgodne z paryskim celem klimatycznym 1,5°C.

Raport za 2023 r. dotyczący ubezpieczeń, paliw kopalnych i sytuacji kryzysowej związanej z klimatem, ocenia i klasyfikuje polityki klimatyczne 30 głównych ubezpieczycieli i jest publikowana przez 22 organizacje z 12 krajów. W tym roku, jako symbol braku odpowiedniej reakcji ubezpieczycieli na kryzys klimatyczny, pierwsze trzy miejsca w tabeli rankingowej pozostały puste.

Lider rynków Europy Środkowej i Wschodniej z poważnymi brakami

Wiodąca firma ubezpieczeniowa w Europie Środkowo-Wschodniej, Vienna Insurance Group (VIG), jest dominującą siłą w regionie; największym ubezpieczycielem w krajach bałtyckich, Austrii, na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, Rumunii i Macedonii Północnej oraz jednym z pięciu największych ubezpieczycieli w Polsce, na Ukrainie i w większości krajów bałkańskich. Chociaż VIG nie został wymieniony w samej karcie wyników, warto porównać jego politykę z trendami w świecie ubezpieczeń. Pomimo raportu wskazującego na niewystarczającą politykę w zakresie ubezpieczania projektów związanych z paliwami kopalnymi, VIG ma poważne braki nawet w kontekście branży. Nie wprowadziła żadnych zasad, które ograniczałyby udzielanie gwarancji na ropę i gaz.

Jeśli chodzi o sektor węglowy, polityka nadal zawiera liczne wyjątki w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co wskazuje na brak spójnej wizji i przejrzystości oraz czyni ją podatną na luki prawne.

Ograniczenia dotyczące ropy i gazu znacznie słabsze niż w przypadku węgla

Przykładem takich luk prawnych wprowadzonych przez VIG jest przypadek Czech, gdzie VIG ubezpieczył elektrownię Dětmarovice, największą elektrownię węglową w styczniu 2022 r., mimo że oświadczył, że przestanie ubezpieczać tę elektrownię i inne podobne do niej do 2022 roku.

Pomimo niepowodzenia VIG we wprowadzeniu jednolitej i ambitnej polityki węglowej, większe firmy ubezpieczeniowe na całym świecie nadal wprowadzają ograniczenia dotyczące węgla. Spółkom węglowym coraz trudniej jest uzyskać ubezpieczenie dla nowych projektów, a coraz częściej także dla istniejących operacji. Insuramore, szanowana firma zajmująca się analizą rynku w sektorze ubezpieczeń, oblicza, że udział w rynku firm, które podjęły działania, wynosi 41,2% w przypadku komercyjnego rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz 62,7% w przypadku rynku reasekuracji. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 2022 r., kiedy wynosił on odpowiednio 39,8% i 58,2%.

Znacznie mniej ubezpieczycieli wprowadziło polisy dotyczące ropy i gazu, a ograniczenia są znacznie bardziej ograniczone niż w przypadku węgla. Firmy posiadające 19,6% udziału w komercyjnym rynku ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych oraz 46,7% udziału w rynku reasekuracji podjęły działania, w porównaniu z 15,4% i 43,4%, według Insuramore. Jeśli chodzi o VIG, nie ma obecnie polityk ograniczających ubezpieczanie ropy lub gazu, co pozostawia otwarte drzwi dla nowych lub rozszerzonych projektów naftowych i gazowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rosnąca presja na dostosowanie się do 1,5°C

Branża ubezpieczeniowa stoi w obliczu rosnącej presji na dostosowanie się do wiarygodnych ścieżek 1,5°C. Zgodnie z unijną propozycją Solvency II+, ubezpieczyciele będą musieli opublikować plany transformacji z wymiernymi celami i procesami osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. W raporcie Insure Our Future wzywa Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego, które obecnie odbywa doroczne spotkanie w Tokio (6-10 listopada), do stworzenia procesu regulującego dostosowanie ubezpieczeń do nauki o klimacie, w tym obowiązkowego wymogu dotyczącego planów transformacji opartych na nauce.

Raport podkreśla pilną potrzebę zintensyfikowania polityki ograniczania paliw kopalnych przez firmy ubezpieczeniowe we wszystkich dziedzinach. W przypadku VIG, która już pozostaje w tyle, potrzeba spójnej polityki klimatycznej jest jeszcze bardziej dotkliwa.

Raport jest dostępny na stronie Insure Our Future.


Źródło: Insure Our Future