Ubezpieczyciele – cisi zabójcy klimatu

Ruchy na rzecz klimatu i sprawiedliwości społecznej od dawna pracują nad znalezieniem powiązań w przepływach dużych pieniędzy od głównych graczy wspierających gospodarkę paliwami kopalnymi. Okazuje się, że niszczyciele klimatu tworzą znacznie większą sieć powiązań, niż można by się spodziewać. Zaskakujące jest to, że jednym z największych winnych przyspieszenia kryzysu klimatycznego są często pomijane w analizach duże towarzystwa ubezpieczeniowe.

Obecna pandemia dosadnie pokazuje nam, co się dzieje, gdy ignorujemy ostrzeżenia nauki i nie reagujemy wystarczająco szybko, aby zahamować kryzys, zanim rozpęta się na dobre. Musimy wyciągnąć wnioski z tej lekcji i zacząć działać już teraz wprowadzając procedury, które powstrzymają działania katastrofalne dla klimatu i zdrowia. A to oznacza walkę z korporacjami, które nadal osiągają zyski kosztem ludzi i planety.

tworzą demoniczny sojusz, który wspiera finansowo paliwa kopalne. Zbyt długo firmy ubezpieczeniowe ukrywały się za charyzmatycznymi logotypami i zabawnymi kampaniami uciekając od odpowiedzialności za kryzys klimatyczny, którą ponoszą jako główni gracze ułatwiający ekspansję paliw kopalnych. Jednak ich działania nie uszły uwadze działaczy klimatycznych. Gwałtownie rośnie międzynarodowy ruch wzywający do pociągnięcia do odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych.

W USA pierwszy cel jest jasny: Liberty Mutual

Liberty Mutual zapewnia kluczowe ubezpieczenie dla giganta działającego w dziedzinie infrastruktury paliw kopalnych: TC Energy. Tym samym umożliwia budowę niebezpiecznego rurociągu Keystone XL (KXL), który ma przewozić ropę pozyskaną z piasków bitumicznych, z Alberty w Kanadzie do USA. Już teraz Liberty Mutual zapewnił obligacje o wartości 15,6 mln dolarów na pokrycie ryzyka związanego z budową rurociągu KXL przez Dakotę Południową.

Keystone XL, pomysł zły od samego początku, wygląda jeszcze gorzej w obliczu zagrożenia koronawirusem. Bez cienia ironii budowanie rurociągu uznano za „niezbędną pracę”, a robotnicy trafiają do już wcześniej wystawionych na ryzyko społeczności lokalnych. Priorytety dla tego rodzaju inwestycji są tak ustawione, że można narażać na wirusa setki nowych osób ze społeczności tubylczych, wiejskich i rolniczych zlokalizowanych wzdłuż trasy rurociągu. Społeczności, które i tak już muszą mierzyć się innymi zagrożeniami, jakie niesie ze sobą ten projekt, dotyczącymi wody, ziemi i ich sposobu życia.

Nadszedł czas, aby ubezpieczyciele zmienili sposób działania

Zamiast eksploatować ziemię dla zysków finansowych, kosztem ludzi, ich zdrowia i bezpieczeństwa społeczności żyjących wzdłuż tras rurociągów, Liberty Mutual i inni ubezpieczyciele, powinni całkowicie zaprzestać ubezpieczania sektora paliw kopalnych i zacząć inwestować w zieloną przyszłość, o którą walczymy.

W obliczu gwałtownego kryzysu zdrowia publicznego i załamania światowej gospodarki nadszedł czas, aby firmy ubezpieczeniowe i banki zmieniły sposób, w jaki działają. Wzywamy ubezpieczycieli do odejścia od inwestycji w paliwa kopalne i zwrotu w stronę odnawialnych źródeł energii, a także naprawienia wyrządzonych szkód poprzez wspieranie programów na rzecz społeczności poszkodowanych w wyniku działania sektora paliw kopalnych.

Czas, aby ubezpieczyciele przestali pełnić rolę podmiotów wspierających umierający przemysł i zamiast tego zainwestowali w nasze społeczności. Potrzebujemy gospodarki napędzanej energią odnawialną i prawdziwego przywództwa klimatycznego. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, aby domagać się świata, na który zasługujemy, ponieważ dotykające nas kryzysy COVID-19 i klimatyczny na zawsze zmieniają nasze społeczeństwa.


Źródło: https://www.rollingstone.com/politics/political-commentary/stop-the-money-pipeline-liberty-mutual-keystone-xl-986120/