Czy mBank i Santander dogonią klimatycznych liderów?

Finanse Bank Santander mBank

Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” wzywa mBank do aktualizacji polityki klimatycznej, deklaracji osiągnięcia neutralności swojego portfela inwestycyjnego oraz kredytowego do 2050 roku, określenia celów redukcji emisji finansowanych do 2030 roku i raportowania emisji SCOPE 3. – „mBank powinien pójść za przykładem Santander Bank Polska, który zaostrzył ostatnio swoją politykę klimatyczną i raportuje emisje gazów cieplarnianych SCOPE 3. Choć przed Santanderem jeszcze dużo pracy, zostawia w tyle klimatycznych maruderów takich, jak mBank” – mówią akcjonariusze.

24 marca 2021 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku, akcjonariusz mniejszościowy Jakub Gogolewski zadał zarządowi szereg pytań dotyczących polityki klimatycznej. Chce uzyskać odpowiedzi m.in. na pytania, w jaki sposób mBank zapewnia zgodność swojego portfela kredytowego, a zwłaszcza nowych pożyczek korporacyjnych na cele ogólne oraz wsparcie w emisji obligacji korporacyjnych z celami porozumienia paryskiego? Czy mBank ma ambicje osiągnąć neutralność klimatyczną swojego portfela klimatycznego do 2050 roku?

Pod koniec lutego 2020 mBank udzielił pożyczki jednemu z największych producentów maszyn górniczych na świecie. Czy mBank ma kryteria określające przyznawanie kredytów dla spółek, których dochody zależą w znacznym stopniu od branż wysokoemisyjnych oraz górnictwa węgla kamiennego i brunatnego?

— „mBank, po państwowych Pekao S.A., Alior i PKO BP, jest bankiem, który najdalej odstaje od klimatycznych liderów. Wciąż nie zadeklarował osiągnięcia neutralności swojego portfela inwestycyjnego oraz kredytowego do 2050 roku, nie ma określonych celów redukcji emisji finansowanych do 2030 roku i nie raportuje nawet emisji SCOPE 3. Jego polityka umożliwia dalej finansowanie spółek planujących i budujących nowe kopalnie węglowe. Nie ogranicza finansowania obecnych klientów węglowych, których działania nie są zgodne z celami porozumienia paryskiego” — komentuje Kuba Gogolewski, kampanier finansowy w Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

—  „Ostatnie zobowiązania banku dotyczące klimatu pochodzą z 2019 roku. Czas na aktualizację polityki klimatycznej. mBank powinien pójść w ślady Santandera, którego walne odbyło się dwa dni temu. Choć przed nim też wiele pozostaje do zrobienia, Santander Bank Polska poczynił krok we właściwą stronę”.

Santander aktualizuje politykę klimatyczną

Pod koniec lutego 2021 Banco Santander przyjął aktualizację swojej polityki klimatycznej. Bank planuje do 2030 roku w pełni dostosować swój portfel w sektorze energetycznym do wymogów porozumienia paryskiego. Zobowiązanie o zakończeniu związków z górnictwem węgla kamiennego i brunatnego do 2030 ogłosił już w czerwcu 2020 roku prezes Santander Bank Polska.

Aktualizacja polityki Banco Santander nie zamyka jednak drogi Santander Bank Polska do dalszego finansowania spółek węglowych takich jak PGE, Tauron, czy Enea, które wciąż nie podały dat odejścia od węgla zgodnych z celami porozumienia paryskiego oraz celami nowej polityki klimatycznej Banco Santander. Umożliwia też finansowanie i udział w emisji obligacji korporacyjnych spółek, które nie prowadzą obecnie działalności w sektorze węglowym, ale planują lub budują nowe kopalnie węglowe. W Polsce takimi spółkami są między innymi ECI Group planująca budowę kopalni węgla energetycznego na złożu Brzezinka 3 w Myślenicach, czy Nexano Minerals sp. z o.o. budująca kopalnię węgla kamiennego na złożu Heddi 2 na Dolnym Śląsku.

Do końca maja 2021 Santander Bank Polska zobowiązał się natomiast do publikacji aktualizacji polityki środowiskowej zawierającej uszczegółowienie dotyczące praktyki banku związanego z kredytowaniem oraz świadczeniem innych usług finansowych pod względem wpływu na klimat.

Raportowanie śladu węglowego banków 

Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski, odpowiadając na pytania akcjonariusza podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy 22 marca, doprecyzował, że od 2019 roku SBP częściowo raportuje emisje finansowane (SCOPE 3), obejmujące ok. 80% bazy klientów banku i że spadły one o 3% roku do roku w okresie 2018-2019. Do końca czerwca 2021 Santander Bank Polska opublikuje dane za 2020 rok, zaś od 2022 będzie w pełni raportował emisji gazów cieplarnianych klientów banku.

Tymczasem mBank raportuje emisje gazów cieplarnianych tylko dla zasięgów 1 i 2, nie uwzględniając najistotniejszego zakresu 3 (SCOPE 3), który określa poziom emisji finansowanych powstałych w całym łańcuchu wartości.


Źródło: RT-ON