Pierwszy numer „Odpowiedzialnego Inwestora”

paweł pomian zdjęcie pierwszy numer „Odpowiedzialnego Inwestora”Szanowni Państwo,

Miło mi oddać w Państwa ręce pierwszy numer „Odpowiedzialnego Inwestora”, magazynu, który jest z pewnością nieco odmienny od innych funkcjonujących w sferze gospodarki, ekonomii, odpowiedzialności społecznej i ekologii. Jego celem jest ukazywanie powiązań między rynkami, funduszami, budżetami państw a wsparciem dla paliw kopalnych. Interesuje nas wsparcie publiczne m.in. dla węgla, którego spalanie przyczynia się do zmian klimatu oraz pogarszania jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.

„Odpowiedzialny Inwestor” chce informować o międzynarodowym trendzie sprzedaży akcji należących do koncernów paliw kopalnych. Z węgla wycofują się nie tylko fundusze inwestycyjne, ale też państwa. Poza tym „Odpowiedzialny Inwestor” chce zwrócić uwagę na ryzyka inwestycyjne związane z paliwami kopalnymi. Dlatego magazyn dedykowany jest szczególnie tym, którzy dbają o własne bezpieczeństwo inwestycyjne, własną reputację oraz zależy im na powstrzymaniu zmian klimatu, które stawiają pod znakiem zapytania przewidywalność, planowanie oraz standardy życia, do jakich się przyzwyczailiśmy.

Magazyn Odpowiedzialny Inwestor makieta

W pierwszym numerze sporą część poświęcamy trendom w inwestowaniu i finansowaniu energetyki i górnictwa węglowego. Temat ten nie jest systematycznie opisywany przez branżowe czasopisma, ponieważ wiąże się on z interdyscyplinarnością i wymaga umiejętności łączenia zagadnień z pogranicza ekonomii, strategii politycznej oraz nauk przyrodniczych, w tym szczególnie nauk o klimacie. Mam nadzieję, że dzięki nam powyższa sieć powiązań będzie bardziej zrozumiała i że zainteresujecie się Państwo bardziej tym tematem.

W „Odpowiedzialnym Inwestorze” przedstawiamy materiały z prestiżowych i opiniotwórczych źródeł anglojęzycznych, które nie doczekały się komentarza w Polsce. Chcemy, aby magazyn był obiektywnym źródłem fachowych, a jednocześnie zrozumiałych newsów. Dlatego nasze materiały wzbogacamy o niezbędne komentarze do zrozumienia bieżącej sytuacji.

W pierwszym numerze prezentujemy m.in. artykuł o ważnej deklaracji organizacji branżowych z Eurelectric, dotyczącej zaprzestania inwestycji w elektrownie węglowe po 2020 r. Deklaracja została złożona przez organizacje branżowe z 26 państw. Dlaczego w tym gronie nie ma Polski i Grecji? Przeczytacie Państwo w materiale „Koniec węgla”. Polecamy zapoznać się również z badaniami przeprowadzonymi przez Climate Analytics. Kolejnym tematem jest Irlandia, która jako pierwszy kraj rozpatruje wycofanie się ze wspierania pieniędzmi publicznymi paliw kopalnych. Zmianę przegłosował już parlament. Na pewno będziemy przyglądać się dalej, jak ten kraj będzie radził sobie w działaniach dezinwestycyjnych, czyli wycofywania się ze wsparcia dla węgla.

Następnie uwagę poświęcamy Holandii, gdzie sąd w bezprecedensowym wyroku zadecydował o konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Warto również zapoznać się z artykułem dotyczącym odnawialnych źródeł energii (OZE) w Azji. Dowiecie się Państwo, dlaczego OZE wyprzedzają węgiel, mimo że w krajach azjatyckich jego zużycie to aż 75% ogólnego zapotrzebowania na świecie. Zajmiemy się też inwestowaniem funduszy publicznych w Norwegii oraz w Polsce. Na koniec polecam warty uwagi materiał dotyczący polskich spółek energetycznych. Artykuł skupiony jest w szczególności na grupie Energa.

W następnych numerach poświęcimy z pewnością więcej miejsca m.in. zaangażowaniu akcjonariuszy w walne zebrania i dyskusje o kierunkach rozwoju spółek. Nie zabraknie też informacji o inwestycjach w sektor niskoemisyjny.

Życzę owocnej i miłej lektury!
Paweł Pomian