Czy Allianz będzie prowadzić zrównoważoną politykę niezależnie od regionu?

flagi logo allianzfot. allianz.com

Działalność Allianz na Zachodzie staje się coraz bardziej zrównoważona… czy firma utrzyma standardy i przejmie pełną odpowiedzialność społeczną za swoje inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej?

Allianz wycofuje się z własnych inwestycji węglowych, ale nie z wartych ponad bilion dolarów aktywów zewnętrznych, którymi zarządza poprzez swoje jednostki zależne, np. PIMCO i Allianz Polska S.A. Na koniec roku 2017 inwestycje Allianz w polski sektor węglowy wyniosły 36 milionów euro, szczególnie w takich spółkach jak: PGE, ZE PAC, Enea, Energa, Famur, Kogeneracja1.

Podczas gdy większość krajów OECD przestawia swój system energetyczny na bardziej zrównoważone i odnawialne źródła, Polska nadal planuje budowę nowych kopalni węgla i elektrowni węglowych. Polskie spółki węglowe chcą zbudować elektrownie o mocy ponad 10 GW – trwa budowa bloków o mocy 3,2 GW2.

Największą aktualnie planowaną elektrownią w Polsce jest Ostrołęka C (1000 MW). Głównym inwestorem elektrowni Ostrołęka C jest w pełni państwowa Energa SA wraz z państwową Enea SA. Inwestycja ta będzie miała istotne skutki zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne. Lokalna ludność będzie narażona na wysokie poziomy zanieczyszczeń. Według niezależnych ekspertów w ciągu przewidywanej, 40-letniej eksploatacji elektrownia Ostrołęka C może spowodować 900-2000 przedwczesnych zgonów3, w zależności od zakładanych kosztów. Poza tym w strefie wpływu planowanej elektrowni znajdują się dwa obszary Natura 2000, pośrednio elektrownia będzie też oddziaływać na Puszczę Białą – kompleks leśny w obrębie Niziny Mazowieckiej4. Co więcej, zwrot z inwestycji nigdy nie zrównoważy kosztów, a przedsięwzięcie jest obarczone dużym ryzykiem5. Obie firmy mają wsparcie niektórych z największych w Polsce prywatnych funduszy emerytalnych (OFE), m.in. Aviva, Nationale-Nederlanden, Allianz Global Investors i OFE PZU6.

Kolejną „grubą rybą” na polskim rynku węgla jest PGE, która jest już drugim największym emitentem CO2 w Europie, a dwa zakłady tej firmy należą do europejskiej czołówki najważniejszych źródeł zanieczyszczenia: Belchatów i Turów. Mimo to PGE planuje rozbudowę elektrowni węglowych o dalsze 5.260 MW i pozostaje najbardziej ekspansywną firmą w sektorze energii węglowej w Europie7. Według danych dotyczących emisji w 2015, PGE odpowiada za większą liczbę przedwczesnych zgonów wskutek zanieczyszczenia powietrza niż jakakolwiek inna firma z sektora energii węglowej w Europie8.

Pomimo jednoznacznych dowodów, że PGE nie planuje dywersyfikacji i dostosowania swojej działalności do celów klimatycznych wyznaczonych w Paryżu, osiem towarzystw ubezpieczeniowych posiada akcje tej spółki o wartości 634 milionów euro, czyli 11,7% udziałów w spółce: wszystkie reprezentują europejski kapitał, z wyjątkiem amerykańskiego ubezpieczyciela MetLife. Nationale Nederlanden i Aviva (122 mln EUR) są zdecydowanie największymi inwestorami, następni to AEGON, AXA, Generali i Allianz. Między 2016 a 2017 r. Allianz i Generali zwiększyły swój udział w PGE.

Wzywamy Allianz do złożenia oficjalnej deklaracji o zaprzestaniu finansowania sektora węglowego w Polsce – bezpośrednio, jak i poprzez strony trzecie, oraz o odmowie udziału w UBEZPIECZANIU nowych projektów węglowych.

Chodzi zwłaszcza o takie firmy jak PGE (która zarządza kopalnią odkrywkową w Bełchatowie i elektrownią w Turowie, rozbudowuje elektrownię Opole, planuje nową odkrywkę w Złoczewie i Gubinie-Brodach), ZE PAK (która planuje trzy nowe kopalnie odkrywkowe o objętości ponad miliarda ton węgla brunatnego), Enea i Energa (które planują otwarcie nowej elektrowni Ostrołęka C), PGG, JSW i Bogdanka (które planują otwarcie nowych kopalni).

Oczekujemy konsekwencji i determinacji we wdrażaniu zasad i wymogów odchodzenia od węgla, czyli zakończenia ochrony wszystkich nowych i działających zakładów węglowych, kopalni i powiązanych projektów infrastrukturalnych oraz wycofania środków z firm, które planują inwestycje w nowe elektrownie węglowe, kopalnie i powiązaną infrastrukturę, generują ponad 30% energii z węgla lub posiadają moc zainstalowaną z węgla powyżej 10 GW, które uzyskują ponad 30% obrotów z węgla lub produkują ponad 20 milionów ton węgla rocznie lub które nie ogłosiły uczciwego planu odchodzenia od węgla.

Pragniemy przypomnieć Allianz, że rezygnacja z inwestycji w węgiel powinna obejmować zarówno własne aktywa ubezpieczycieli, jak i aktywa zarządzane w imieniu osób trzecich. Pełne zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi nie może być ograniczone terytorialnie, ponieważ wszyscy oddychamy tym samym powietrzem.


Autorzy: Kuba Gogolewski, Joanna Kubicka
PRZYPISY:

1Dirty Business: Insurance companies supporting the growth of Polish coal 2018 (Brudny interes: firmy ubezpieczeniowe wspierają rozwój polskiego węgla w 2018 r.), on-line
2 on-line
3 Łukasz Adamkiewicz, „Badanie wpływu na zdrowie planowanej jednostki Ostrołęka C”
4 on-line
5 on-line
6 on-lineon-line 2
7 on-line
8The Guardian, June 13, 2013, European coal pollution causes 22,300 premature deaths a year, study shows („Według badań zanieczyszczenie przez węgiel powoduje 22.300 przedwczesnych zgonów w Europie”, dostęp 29.1.2018