Gospodarka niskoemisyjna na Dolnym Śląsku

uczestnicy seminariumPaneliści seminarium we Wrocławiu

Jak finansować gospodarkę niskoemisyjną na Dolnym Śląsku? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, eksperci i bankowcy. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Cezary Przybylski.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA i przy współpracy z koalicją organizacji pozarządowych odbyła się konferencja dotycząca sposobów finansowania projektów niskoemisyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, takich jak gminy i powiaty, przy użyciu środków innych niż publiczne.

„To pierwsze tego typu wydarzenie w naszym województwie. Spotykamy się w ramach cyklu debat o transformacji gospodarczej Dolnego Śląska w XXI w., które odbywają się we Wrocławiu. Celem tego spotkania było stworzenie płaszczyzny dialogu między samorządami a bankami oraz innymi instytucjami finansowymi. Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej oraz przejścia na energetykę odnawialną i rozproszoną może być bardziej wydajne, jeżeli instytucje te wspólnie wypracują dodatkowe narzędzia finansowania” – wyjaśnia Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia EKO-UNIA.

Radosław Gawlik, EKO-UNIA

Radosław Gawlik (EKO-UNIA)

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu oraz banków. Na początku odbyły się prezentacje Macieja Zatheya, dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Renaty Granowskiej, dyrektorki Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowski, a także Jacka Ryńskiego – prokurenta Polski Solar Holding Sp. z o.o. oraz przedstawiciela klastrów energetycznych na Dolnym Śląsku.

„Wyraźnie wybrzmiała potrzeba większego udziału społeczeństwa obywatelskiego i mieszkańców gmin w inicjatywach, mających na celu realizację projektów niskoemisyjnych” – komentuje moderator panelu Kuba Gogolewski, który jest zarazem koordynatorem projektu. „Wszyscy uczestnicy panelu zgodni byli co do tego, że trzeba szukać rozwiązań, które zawierałyby elementy edukacyjne oraz wspierające zaangażowanie obywateli w rozwój ekologicznych projektów, równocześnie podkreślając, że nie obędzie się bez zaufania publicznego oraz wiedzy eksperckiej” – dodaje.

Seminarium zapoczątkowało dyskusję na temat projektów niskoemisyjnych finansowanych z RPO oraz ich rozłożenia geograficznego, jak również narysowania problemów, na które projekty zero i niskoemisyjne są odpowiedzią (między innymi poprawy jakości powietrza wskutek zmniejszenia szkodliwych emisji z gospodarstw domowych oraz transportu). Rozwinięto też wątki związane z korzyściami w postaci poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz budżetów gmin wchodzących w skład klastrów energetycznych.

Maciej Zathey, IRT

Maciej Zathey (IRT)

W panelu uczestniczyli przedstawiciele banków: Andrzej Sowa z ING Bank Śląski oraz Janusz Markowski z BGŻ BNP Paribas. Reprezentantem klastrów dolnośląskich był Jacek Ryński. W debacie wzięli udział także Maciej Zathey z IRT oraz Łukasz Adamkiewicz z Fundacji #13.

„Żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami seminarium potwierdziła potrzebę organizowania spotkań o podobnym charakterze pogłębiających dyskusję i wymianę doświadczeń w przyszłości” – podsumowuje Radosław Gawlik.


Paweł Pomian