Komisja Europejska zatwierdziła węgierski system wsparcia dla energii odnawialnej

Komisja Europejska zatwierdziła węgierski system wsparcia dla energii odnawialnej, Margrethe VestagerMargrethe Vestager, komisarz ds. polityki konkurencji

Komisja Europejska ustaliła, że nowy system wspierania odnawialnych źródeł energii elektrycznej na Węgrzech jest zgodny z zasadami pomocy państwa UE. Wspomniany plan ma na celu redukcję emisji CO2 na Węgrzech zgodnie z celami Unii w zakresie energii i klimatu. Program ten jest również zgodny z zasadą konkurencyjności, która powszechnie funkcjonuje w krajach UE.

Węgry zgłosiły plany wsparcia energii odnawialnej w kwietniu 2017 r. Komisja stwierdziła, że program pomoże Węgrom zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w swoim koszyku energetycznym. Węgierskie plany promują integrację zielonej energii elektrycznej na rynku zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energii z 2014 r., ograniczając jednocześnie zakłócenia konkurencji ze względu na wsparcie ze strony państwa.

Margrethe Vestager, komisarz ds. polityki konkurencji, powiedziała:

„Chcemy postępów w rozwoju czystej energii ze względu na nasze środowisko, ale także na europejski wzrost gospodarczy. Węgierski system wsparcia zwiększy udział zielonej energii w koszyku energetycznym Węgier, co jednocześnie umożliwi zachowanie konkurencyjność na rynku energetycznym. Zatwierdziliśmy dzisiaj ten program”.

Program z rocznym budżetem wynoszącym do 45 mld forintów (około 146 mln euro) przewiduje wsparcie ze strony państwa poprzez taryfę zaopatrzeniową lub premię cenową zgodnych z wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energii z 2014 r.

• Wsparcie poprzez taryfę zaopatrzeniową będzie ograniczone do małych instalacji (poniżej 500 KW) i projektów demonstracyjnych.
• Instalacje o mocy powyżej 500 KW otrzymają premię od ceny rynkowej energii elektrycznej, wystawiając je na sygnały rynkowe. W przypadku instalacji o mocy powyżej 1 MW i instalacji wiatrowych zostanie ustalona premia, a beneficjenci zostaną wybrani w konkurencyjnym procesie przetargowym.

Wspomniane europejskie wytyczne z 2014 r. według strony węgierskiej, ograniczają przewidywaną pomoc przy projektach do koniecznego minimum. Zminimalizuje to potencjalne zakłócenia konkurencji spowodowane finansowaniem ze środków publicznych i pomoże utrzymać koszty energii elektrycznej dla węgierskich konsumentów na zadowalającym dla nich poziomie.

W celu uniknięcia jakiejkolwiek dyskryminacji wobec zagranicznych producentów energii odnawialnej wynikających z mechanizmu finansowania od 2017 r. Węgry częściowo otworzyły system wsparcia odnawialnej energii zagranicznym producentom.

 


Tłumaczenie: Kaja Popek
Artykuł: Komisja Europejska, State aid: Commission approves Hungarian support scheme for renewable electricity, 11 lipca 2017 r., on-line