Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej

seminarium pnec

Ponad 70 osób, przede wszystkim przedstawicieli samorządów lokalnych, a także banków, uczelni i firm zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej zgromadziło się pod koniec listopada 2017 r. w Serocku na seminarium pn. „Miasta i gminy w drodze do transformacji energetycznej”.

Zebranych przywitali Sylwester Sokolnicki, burmistrz Serocka oraz Anna Jaskuła, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Podczas spotkania przedstawione zostały najważniejsze wyzwania przed jakimi stają polskie miasta i gminy wybierające zrównoważony rozwój, a także możliwe rozwiązania wielu bieżących problemów i inspirujące dobre praktyki.

Ożywioną dyskusję panelową na temat przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce poprowadził Leszek Drogosz, zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wstępem do niej było wystąpienie Andrzeja Kaźmierskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, dotyczące działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, a zwłaszcza klastrów energii jako narzędzia rozwoju lokalnego.

W sesji poświęconej ich tworzeniu i działaniu przedstawione zostały odczyty: „Klaster Energii Michałowo”, „Żywiecka Energia Przyszłości”, „Kraina Jeziorki” i „Płoński Klaster Energii”. Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń podczas interaktywnej sesji stolikowej.

Kolejny blok tematyczny dotyczył zintegrowanych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej. Na podstawie doświadczeń projektu TOGETHER, współfinansowanego z programu INTERREG CENTRAL EUROPE, omówione zostały możliwości zastosowania w jednym budynku (lub grupie budynków) różnych środków oszczędności energii, w tym środków technicznych, finansowych, analitycznych, organizacyjnych i związanych ze zmianą zachowań użytkowników. Praktyczne ich wykorzystanie przedstawiono na przykładzie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Niepołomice.

Uczestnicy mogli również zapoznać się z możliwościami pozyskania środków i finansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w miastach i gminach, zwłaszcza z nowymi narzędziami tj. ESCO, PPP czy obligacjami komunalnymi.


PNEC