Crowdfunding w finansowaniu OZE

Crowdfunding w finansowaniu OZE

Industrializacja wywarła negatywny wpływ na przyrodę, w tym na klimat. Teraz produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może ograniczyć niebezpieczny proces, jakim są zmiany klimatu. Nie jest to jednak takie proste. Stosowanie technologii OZE wiąże się z różnego rodzaju barierami: od problemów komunikacyjnych czy społecznych począwszy, a na ograniczeniach rynkowych i regulacyjnych skończywszy. Jednym ze sposobów na przezwyciężenie braku kapitału może być crowdfunding.

Problemy finansowe nie muszą oznaczać „być albo nie być” dla projektów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju. Często są wyzwaniem. Jednym ze sposobów pokonania trudności kapitałowych jest pozyskanie funduszy bezpośrednio od tzw. tłumu czyli skorzystanie z crowdfundingu. Metoda ta okazała się pomocna w wielu przypadkach, kiedy inne sposoby finansowania nie były możliwe. Crowdfunding niesie ze sobą wiele korzyści wykraczających poza samo zdobycie kapitału. Środki przeznaczane na realizację danego projektu pochodzą z wielu, małych oraz rozproszonych, datków. Tym samym zmniejsza się i rozprasza ryzyko finansowania, które często zniechęca przy większych, wymagających projektach.

Obecnie funkcjonuje wiele rodzajów crowdfundingu. Skupimy się tu jednak na tym, który wydaje się szczególnie atrakcyjny dla projektów energetyki odnawialnej. Dostępne są poza tym crowdfunding oparty na nagrodach czy dotacyjny, jednak to ten związany z pożyczkami jest najczęściej stosowanym rodzajem w finansowaniu zrównoważonej energetyki.

Korzyści crowdfundingu dłużnego dla spółdzielni

Spółdzielnie często korzystają z crowdfundingu. Sprzyja on m.in. projektom lokalnym i zaangażowaniu obywateli. Zazwyczaj spółdzielnie działają na zasadzie crowdfundingu udziałowego. Istnieje jednak wiele powodów, ze względu na które crowdfunding dłużny jest atrakcyjną formą dla spółdzielni.

Przede wszystkim, korzystając z crowdfundingu dłużnego, minimalizowane jest ryzyko – jest ono mniejsze dla pożyczek niż w przypadku posiadania udziałów. Przykładowo przy bankructwie, kredytodawca spłacany jest przed akcjonariuszem. Oczywiście zawsze ponosi się jakiś rodzaj ryzyka, który zależy od szeregu okoliczności. Na te czynniki składają się jakość zarządzania, zdolność do wypłacania zobowiązań, środowisko regulacyjne, wysokość dochodu z energetyki odnawialnej, a na to wpływają m.in. taryfy gwarantowane.

Korzyści crowdfundingu dłużnego dla inwestorów oraz podmiotów realizujących projekty:

dla inwestorów
• dostęp do małych i średnich przedsiębiorstw,
• wsparcie dla projektów energetycznych realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju (praca dla dobra wspólnego),
• zwrot z inwestycji lub odsetki,
• przewidywany, długofalowy zwrot,
• zdolność do użytkowania aktywów jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe,
• niskie ryzyko inwestycyjne dla projektów długofalowych dzięki taryfom gwarantowanym,
• niska korelacja wydajności z innymi inwestycjami, jak np. kapitał bądź indeks towarowy.

dla podmiotów
• inwestorzy nie nabywają praw do głosowania tak jak akcjonariusze,
• wypłaty odsetek można odliczyć jako wydatki związane z prowadzeniem firmy,
• istnieje dodatkowe lewarowanie dostępne dla właścicieli udziałów.

Energetyka obywatelska może korzystać z wielu rodzajów crowdfundingu. Dla zrównoważonych projektów energetycznych pożyczki mają wiele zalet. Wspierają publiczne zaangażowanie oraz akceptację dla zrównoważonego rozwoju.

 


Tłumaczenie: Hanna Schudy
Artykuł: David Rodeiro-Pazos, The advantages of debt-based crowdfunding for financing renewables, „Citizenergy”, on-line