Allianz wycofuje ubezpieczenie dla spółek węglowych

Niemiecki ubezpieczyciel, Allianz, zaktualizował swoje restrykcje dotyczące ubezpieczenia węgla o nowe zasady, przyjęte pod koniec kwietnia 2020.

Allianz zaktualizował swoje ograniczenia dotyczące ubezpieczeń sektora węglowego o nowy obszar. Oprócz wcześniejszego wyłączenia ubezpieczeń dla projektów węglowych (w szczególności nowych elektrowni węglowych i kopalń), gigant ubezpieczeniowy nie będzie już oferował od 2023 roku ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla firm, których model biznesowy opiera się w dużej mierze na węglu i które nie mają wyraźnego planu odejścia od niego. Zgodnie z oświadczeniem, restrykcje te dotyczą dostawców energii, którzy wytwarzają 25% lub więcej swojej energii elektrycznej z węgla oraz których łączna zainstalowana moc elektrowni węglowych jest równa lub przekracza 5 GW.

Dla górnictwa węglowego restrykcje dotyczą firm, które generują co najmniej 25% przychodów z węgla energetycznego lub wydobywają co najmniej 50 milionów ton węgla rocznie.

Regine Richter, ekspertka energetyczna z niemieckiej organizacji Urgewald, komentuje:

„Decyzja  Allianz po raz kolejny dowodzi, że węgiel jako model biznesowy nie ma przyszłości. Prawie dwa lata temu Allianz po raz pierwszy wykluczył ubezpieczenie dla projektów węglowych. Firmy z dużym udziałem węgla mogły jednak nadal otrzymywać ubezpieczenie od Allianz. Teraz przedsiębiorstwo wypełnia tę wielką lukę. Grupa po raz kolejny pokazuje, że chce dawać przykład innym towarzystwom ubezpieczeniowym, aktualizując swoje nastawienie do węgla.”


Źródła:
https://www.worldcoal.com/power/01052020/allianz-removes-insurance-for-coal-projects/
https://emerg-in.co.uk/underwriter-announces-tougher-stance-on-coal/