Na terenie Polski planowane są dwie zanieczyszczające środowisko inwestycje

Grupa Enea - B11 Elektrownia Kozienice - oddanie do użytku 19.12Fot. Grupa Enea - B11 Elektrownia Kozienice - oddanie do użytku 19.12

Polskie organizacje ekologiczne: Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA oraz Pracownia na rzecz Wszystkich Istot apelują do banków o zaprzestanie finansowania obu korporacji planujących budowę największej elektrowni węglowej w Polsce. Planowany obiekt, Ostrołęka C, to elektrownia węglowa o mocy 1000 MW, której pomysłodawcami są: będąca własnością Skarbu Państwa Energa oraz Enea, której większość udziałów również należy do państwa. Profile obu firm zostały opublikowane na stronie BankTrack.

Podczas gdy większość państw OECD wprowadza systemy energetyczne oparte na zrównoważonych, odnawialnych źródłach energii, Polska nadal planuje powstawanie nowych kopalni oraz elektrowni węglowych zasilanych węglem brunatnym i kamiennym. Polskie spółki węglowe chcą zbudować elektrownie o mocy ponad 10GW, obecnie trwa budowa bloków o mocy 3.2 GW.

Ostrołęka C będzie miała istotne skutki zdrowotne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Lokalni mieszkańcy będą narażeni na wysokie poziomy zanieczyszczeń. Według raportu niezależnego eksperta, Łukasza Adamkiewicza, ,,Badanie wpływu na zdrowie planowanej jednostki Ostrołęka C”, w ciągu przewidywalnej 40-letniej eksploatacji elektrownia, Ostrołęka C może spowodować szacunkowo 900 do 2,000 przedwczesnych zgonów, w zależności od zakładanych kosztów. W strefie zagrożonej oddziaływaniem elektrowni znajdują się dwa obszary Natura 2000, pośrednio elektrownia będzie oddziaływać również na Puszczę Białą, kompleks leśny w obrębie Niziny Mazowieckiej.

Według dr Wojciecha Myśleckiego, polskiego naukowca, byłego członka zarządu Energa Wytwarzanie oraz członka Rady Nadzorczej KGHM budowa indywidualnej jednostki Ostrołęka C o mocy 1,000 MW jest wysoce ryzykowną inwestycją, której koszty budowy nigdy się nie zwrócą a w rzeczywistości zmniejszy stopę zwrotu z inwestycji dla innych podobnych bloków będących obecnie w trakcie budowy.

Główny inwestor Ostrołęka C, Energa, jest jednym z czterech głównych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Elektrownia węglowa, Ostrołęka B, zrealizowana przez przedsiębiorstwo Energa już teraz znacząco przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia w Polsce. Od 2013 r., zanieczyszczenia emitowane przez Ostrołękę B powodują około 193 przedwczesnych zgonów rocznie.

Enea, drugi inwestor budowy Ostrołęki C, jest jedną z największych spółek węglowych w Polsce, jest właścicielem i zarządcą elektrowni węglowej Kozienice, trzeciej w Polsce i szesnastej w Europie elektrowni o najwyższej emisji zanieczyszczeń. Szacuje się, że stare bloki elektrowni Kozienice są odpowiedzialne za ok 650 przedwczesnych zgonów każdego roku. Elektrownia ma również poważny, negatywny wpływ na okoliczne rzeki.

Obie firmy otrzymują finansowe wsparcie niektórych z największych w Polsce prywatnych funduszy emerytalnych takich jak: Aviva, Nationale-Nederlanden i OFE PZU. Powołując się na Dodgy Deal, w ubiegłych latach Enea i Energa otrzymały główne wsparcie finansowe z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z sektora prywatnego m.in: ING, BNP Paribas, JPMorgan Chase, HSBC, Citi, PKO Bank Polski SA, Pekao SA oraz mBank.

Polskie organizacje ekologiczne apelują do banków o nie użyczanie kredytów korporacyjnych oraz zaprzestanie emisji obligacji dla obu przedsiębiorstw: Enei i Energi, aby zapobiec planom inwestycyjnym budowy Ostrołęki C. Banki, które już udzieliły pożyczek Enei i Enerdze, powinny wycofywać się ze współpracy z tymi firmami biorąc pod uwagę, że znaczna większość wytwarzanej przez nie energii opiera się na węglu a ukończenie inwestycji Ostrołęka C, jeśli do niej dojdzie, doprowadziłoby do jeszcze większego uzależnienia od węgla.

 


Źródło: Materiały prasowe, EKO-UNIA