Polityka klimatyczna i węglowa towarzystw ubezpieczeniowych

Polityka klimatyczna i węglowa towarzystw ubezpieczeniowych

Największe towarzystwa ubezpieczeniowe przestały tylko mówić i zaczęły działać – rozpoczęły dezinwestycje w sektorze węglowym. Mimo to Unfriend Coal, koalicja zrzeszająca aktywistów klimatycznych, donosi, że pięć głównych europejskich firm ubezpieczeniowych takich jak Allianz, Generali, Munich Re, Swiss Re oraz Zurich zamierza zachować co najmniej 361 mln dolarów aktywów w firmach planujących budowę nowych elektrowni węglowych o mocy 97000 MW. Towarzystwa mają także zamiar ubezpieczać nowe elektrownie węglowe. Ich znaczące zaangażowanie w sektor paliw kopalnych generuje nie tylko ryzyko związane ze zmianami klimatu, ale także zagrożenie dla interesów finansowych samych ubezpieczycieli.

Na początku sierpnia 2017 r. koalicja Unfriend Coal zaprezentowała analizę polityki towarzystw takich jak Allianz, Munich Re, Swiss Re oraz Zurich. Okazuje się, że towarzystwa ubezpieczeniowe pozostają ważnymi graczami w odniesieniu do polityki klimatycznej. Warto dodać, że kwestia ryzyka związanego ze zmianą klimatu była znana towarzystwom ubezpieczeniowym od ponad 40 lat.

Z obserwacji Unfriend Coal wynika, że Allianz, Munich Re oraz Swiss Re wraz z sześcioma innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi rozpoczęły wycofywanie swoich udziałów z sektora węglowego. Do tej pory jednak tylko AXA zaprzestała ubezpieczać firmy węglowe. Spośród innych ubezpieczycieli AXA wycofała również ¾ swoich udziałów z sektora węglowego.

Zurich i Generali są największymi na świecie towarzystwami ubezpieczeniowymi, posiadającymi najbardziej rozbudowaną ofertę. Jak dotąd, nie podjęły jednak działań w sprawie węgla. Allianz, Munich Re oraz Swiss Re (wraz z France’s SCOR) będą dalej ubezpieczać firmy węglowe. Zatrzymały jedynie inwestycje w te przedsiębiorstwa. Poza tym, Allianz będzie nadal zarządzać aktywami węglowymi poprzez swoje fundusze inwestycyjne. AXA, Munich Re oraz SCOR podjęły działania w sprawie węgla, ale stosują mało ambitne kryteria, które nie dotyczą niektórych z największych spółek budujących lub planujących budowę nowej infrastruktury węglowej.

W nawiązaniu do badań zamówionych przez Unfriend Coal towarzystwa Allianz, Generali, Munich Re, Swiss Re oraz Zurich posiadają obecnie w sumie przynajmniej 361 mln dolarów w firmach, które planują budowę ponad 97 000 MW mocy w nowych elektrowniach węglowych. Plany te dotyczą ponad 20 państw, w tym Chin, Indii, Indonezji, Wietnamu i Polski. Jeżeli inwestycje te ujrzą światło dzienne, osiągnięcie celów porozumienia paryskiego będzie niemożliwe.

Spośród towarzystw ubezpieczeniowych to Allianz w największym stopniu wspiera rozwój mocy węglowych. Towarzystwo zainwestowało 241 mln dolarów w przedsiębiorstwa węglowe planujące budowę aż 82600 MW. Co prawda, Allianz dokonał dezinwestycji należących do towarzystwa środków finansowych, które lokowane były w inwestycjach w sektor węglowy, aczkolwiek wciąż znaczna większość, bo ¾ zarządzanych przez Allianz środków będących własnością stron trzecich, ulokowana jest w przedsiębiorstwach węglowych.

Generali oraz Munich Re również trzymają większość inwestycji w spółkach budujących lub planujących budowę nowej infrastruktury węglowej, podczas gdy udział Zurich w obligacjach takich firm jest stosunkowo niski. Natomiast Swiss Re nie posiada żadnych obligacji przedsiębiorstw węglowych, które mają plany rozbudowy floty. Zurich inwestuje większość swoich obligacji w kontrowersyjne przedsiębiorstwa węglowe, takie jak Glencore, Duke Energy i BHP Billiton. Z kolei Swiss Re posiada 110 mln dolarów w obligacjach w firmach inwestujących w wydobycie piasków bitumicznych oraz w rurociągi związane z wydobyciem ropy z piasków bitumicznych.

Ze względu na relatywnie niskie straty wynikające z katastrof naturalnych większość towarzystw ubezpieczeniowych ogłasza pozytywne rezultaty finansowe za pierwszą połowę 2017 r. Jednakże eksperci tacy jak angielski Prudential Regulation Authority ostrzegają, że ze względu na bezpieczeństwo finansowe nie powinno się inwestować w firmy, które wpływają negatywnie na zmiany klimatu, ponieważ zmiany te zagrażają samym towarzystwom ubezpieczeniowym.

Peter Bosshard, dyrektor programowy Sunrise Project oraz koordynator koalicji Unfriend Coal, komentuje:

„Dalsze wspieranie towarzystw ubezpieczeniowych dla węgla podkopuje cele porozumienia paryskiego. Biorąc pod uwagę oczekiwania ze strony polityki klimatycznej, wsparcie towarzystw dla węgla przyczynia się do ryzyka finansowego. Ubezpieczyciele powinni wycofać się z firm węglowych ze względu na kwestie odpowiedzialności moralnej oraz dobrze pojęty interes własny”.

Koalicja Unfriend Coal ma w swoich szeregach m.in. Friends of the Earth (Francja), Greenpeace (Szwajcaria), Re:Common (Włochy), Urgewald (Niemcy) oraz Sunrise Project (Australia). Koalicja przygotowuje właśnie raport rankingowy dotyczący wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. W raporcie będzie mowa o politykach klimatycznych oraz węglowych ubezpieczycieli.

 


Tłumaczenie: Hanna Schudy
Artykuł: Climate and coal policies of leading global insurers, 3 sierpnia 2017 r.