Deutsche Bank nie sfinansuje kopalni i elektrowni węglowych

31 stycznia 2017 r. Deutsche Bank, największy bank Niemiec, którego aktywa pod koniec 2016 r. wynosiły prawie 6,76 bln złotych – dla porównania aktywa największego banku polskiego PKO BP wynosiły pod koniec 2016 r. 285,6 mld złotych, a więc ponad 23-krotnie mniej – wydał oświadczanie, iż zaprzestaje finansowania nowych kopalni węgla brunatnego oraz kamiennego, a także nowych elektrowni węglowych. Jednocześnie bank oświadczył, że będzie stopniowo zmniejszał swoje zaangażowanie w sektor górnictwa.

Decyzja Deutsche Banku była motywowana międzynarodowymi zobowiązaniami klimatycznymi oraz oświadczeniami banku, iż będzie dążył, aby jego działalność i pożyczki były zgodne z uzgodnionym w Paryżu ograniczeniem wzrostu średniej temperatury Ziemi do poniżej 2 stopni Celsjusza. Zobowiązanie banku obejmuje także wszystkie spółki córki Deutsche Banku.

Dyrektor niemieckiej pozarządowej organizacji Urgewald, Heffa Schuecking, komentując oświadczenie Deutsche Banku określiła je jako krok we właściwym kierunku, który jednak powinien być podjęty już lata temu. Podkreśliła, że ograniczenie pożyczek projektowych stanowi zaledwie 2% finansowania sektora węglowego przez Deutsche Bank. Pozostałe 98% stanowią pożyczki korporacyjne oraz usługi finansowe oferowane przez część inwestycyjną banku w tym zwłaszcza gwarantowanie emisji akcji i obligacji spółek planujących budowę nowych elektrowni węglowych i kopalni na całym świecie. Aby naprawdę realizować zobowiązania klimatyczne Deutsche Bank powinien według Schuecking przestać kredytowania i udzielania usług finansowych wszystkim firmom, które planując budowę nowych mocy węglowych.

Cześć analityków ostrzega, że jeżeli politycy będą wdrażać postanowienie porozumienia paryskiego popyt na węgiel, ropę oraz inne paliwa kopalne o dużej emisyjności w ciągu najbliższych dziesięcioleci drastycznie spadnie, zaś konkurencyjne niskoemisyjne technologie zdominują światowy rynek energetyczny. Argumentują, że efektem spadku popytu będzie znaczący spadek przyszłych przychodów aktywów opartych na paliwach kopalnych, wśród których najbardziej narażone są na to ryzyko aktywa najbardziej emisyjne np. elektrownie węglowe i kopalnie.

 


K.G.
Artykuł oparty na materiale urgewald, Heffa Schuecking, Deutsche Bank puts first Restrictions on Coal Finance, but still has Long Way to Go.